Tu jesteś:

W jakie firmy warto inwestować w 2017 roku?

W jakie firmy warto inwestować w 2017 roku?

Inwestycje
Prognozy rynkowe analityków z Haitong Bank na rok 2017 okazują się optymistyczne dla przedsiębiorstw budowlanych, medialnych oraz telekomunikacyjnych, a także dla sektora deweloperów mieszkaniowych.

Jakie czynniki zadecydowały o tych obiecujących rokowaniach?

• Zgodnie z przewidywaniami analityków największy wpływ na sytuację rynkową w roku 2017 będzie miało wykonanie budżetu państwa. Wysoki poziom deficytu idący w parze ze zbyt niskimi wpływami podatkowymi pozwala przypuszczać, że na niektóre sektory mogą zostać nałożone specjalne podatki, które wyrównają braki w państwowym budżecie.

• Kolejnym zjawiskiem, również istotnym dla sytuacji rynkowej, jest wzrost wskaźnika cen CPI, który po 28-miesięcznej deflacji w listopadzie minionego roku osiągnął poziom zerowy i wykazuje zauważalną tendencję do wzrostu.

• Sektory medialny oraz telekomunikacyjny mogą się spodziewać dofinansowań z nowego budżetu Unii Europejskiej, który w znacznej części ma zostać przeznaczony na rozwój masowych środków przekazu oraz wszelkich przedsięwzięć tudzież inicjatyw związanych z najogólniej rozumianym usprawnieniem przepływu informacji w społeczeństwie.

• Być może w przeciągu najbliższych kilku miesięcy wejdzie w życie zakaz handlu w niedzielę, co oczywiście nie wpłynie dodatnio na sektor handlowy.

• W roku 2017 sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych ma wzrosnąć w stosunku do roku ubiegłego. Zdaniem ekspertów rządowy program Mieszkanie Plus, powstały z myślą o osobach preferujących wynajem lokali, nie wpłynie ujemnie na popyt.

• Optymistyczne perspektywy otwierają się również przed przedsiębiorstwami z sektora budowlanego. Podmioty zawiadujące budżetem unijnym stawiają sobie bowiem za cel zdynamizowanie rozwoju infrastruktury krajowej. Poza tym dużym potencjałem gospodarczym odznaczył się w roku 2016 sektor budownictwa kubaturowego i nic nie wskazuje na zahamowanie jego ekspansji. Przedsiębiorstwa budowlane mogą spodziewać się dofinansowań również ze strony samorządów.

• Niemała część nowego budżetu UE zasili także kapitał spółek związanych z branżą telekomunikacyjną, ponieważ jedną z najważniejszych inwestycji w roku 2017 będzie sieć szerokopasmowa.

Zobacz również

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter