Tu jesteś:

Skąd pozyskać fundusze na założenie firmy?

Skąd pozyskać fundusze na założenie firmy?

Produkty dla firm
Założenie własnej firmy wiąże się z niemałymi wydatkami. Jak im zaradzić, skąd wziąć pieniądze? Początkujący przedsiębiorcy mogą starać się o pozyskanie funduszy z urzędu pracy bądź z dotacji unijnych.

Dotacje z urzędu pracy

Dotacje z urzędu pracy mają w założeniu przeciwdziałać bezrobociu i zachęcać obywateli do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Nie podlegają one zwrotowi, nie wiążą się więc z koniecznością zaciągania długów. Nie każdy startujący przedsiębiorca może jednak liczyć na pozyskanie pieniędzy tą drogą. Oto jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać dotacje z urzędy pracy:

 1. musisz posiadać status osoby bezrobotnej (wiąże się to z koniecznością uprzedniego zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy),

 2. musisz odczekać 3 miesiące (niektóre urzędy pracy skracają okres oczekiwania do 30 dni) po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,

 3. nie możesz studiować na studiach dziennych,

 4. nie możesz prowadzić innej działalności gospodarczej niż ta, która ma stanowić przedmiot finansowania,

 5. musi upłynąć co najmniej 12 miesięcy od chwili zaprzestania uprzedniej działalności gospodarczej,

 6. twój wniosek zostanie odrzucony, jeśli w ciągu ostatnich 12 miesięcy odmówiłeś bez uzasadnienia przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu,

 7. jeśli dopuściłeś się przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat poprzedzających moment złożenia wniosku, w żadnym razie nie możesz liczyć na pozytywne rozpatrzenie,

 8. jeśli w ciągu 5 lat poprzedzających moment złożenia wniosku zaciągnąłeś pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej lub rolniczej lub pozyskałeś środki z innego źródła finansowania, również nie możesz liczyć na przychylną decyzję.


 

Dotacje unijne

Odrębnym źródłem finansowania są dotacje unijne. Ponieważ jednak są one korzystniejsze, trudniej jest je uzyskać ze względu na duże zainteresowanie początkujących przedsiębiorców. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku mogą liczyć zwłaszcza osoby, które:

 1. nie ukończyły 25. roku życia,

 2. są niepełnosprawne,

 3. zamieszkują w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach liczących sobie nie więcej niż 25 tys. mieszkańców i zamierzają podjąć działalność gospodarczą niezwiązaną z produkcją rolną i zwierzęcą,

 4. pozostają bez zatrudnienia przez okres 12 kolejnych miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat,

 5. kobiety stawiające swoje pierwsze kroki na rynku pracy bądź powracające do aktywności zawodowej po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci,

 6. ukończyły 45. r. życia.


 

Zanim złożysz wniosek…

…powinieneś w pierwszej kolejności sporządzić precyzyjny i szczegółowy biznesplan, a także przygotować stosowne dokumenty. Bez przedłożenia podmiotom finansującym solidnego biznesplanu oraz pozostałych obowiązkowych dokumentów nie masz co liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wskazówki dotyczące ułożenia profesjonalnego biznesplanu znajdziesz w internecie.

Jeśli nie spełniasz podanych wymagań, zawsze pozostaje opcja poszukiwania inwestora. Kto wie – być może akurat Twój pomysł na biznes kogoś zainspiruje?

Zobacz również

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter