Tu jesteś:

Najważniejsze pojęcia dotyczące zawierania umowy leasingu

Najważniejsze pojęcia dotyczące zawierania umowy leasingu

Produkty dla firm
W kwestii umów zawieranych przy finansowaniu przedmiotu leasingiem możemy wyróżnić trzy podmioty .

Najważniejsze pojęcia dotyczące zawierania umowy leasingu

W kwestii umów zawieranych przy finansowaniu przedmiotu leasingiem możemy wyróżnić trzy podmioty:

  • PODMIOTY LEASINGU 
  • PRZEDMIOT UMOWY LEASINGU

Według regulacji Kodeksu cywilnego przedmiotem zawartej między stronami umowy leasingu mogą być tylko rzeczy. Jeśli umowa ma charakter nienazwany, to ewentualnym przedmiotem leasingu może być wartość niematerialna i prawna. Według definicji przedmioty umowy leasingu możemy podzielić na obiekty :

  • KONSUMPCYJNE (czas użytkowania takiego przedmiotu musi wynosić minimum 3 lata),
  • INWESTYCYJNE (obejmują zarówno aktywa ruchome, jak i nieruchomości),
  • UNIKALNE  (po zakończeniu ważności okresu obowiązywania umowy dalsze korzystanie opłaca się jedynie dla leasingobiorcy).

 

Kto może być uczestnikiem transakcji leasingu?

Jako współuczestników transakcji zawierania umowy leasingowej możemy wyróżnić następujące  podmioty:

  • PORĘCZYCIEL – w transakcji leasingu występuje zdecydowanie rzadziej. Poręczyciel wymagany jest wtedy, gdy kondycja finansowa leasingobiorcy budzi poważne wątpliwości leasingodawcy. Może on wtedy zażyczyć sobie dodatkowego zabezpieczenia transakcji w postaci poręczenia osoby trzeciej lub zastawu.
  • TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE – wykorzystywane do ubezpieczenia przedmiotu finansowanego leasingiem. Najczęściej wybiera je leasingodawca, ponieważ jest prawnym właścicielem przedmiotu. Obecnie na rynku często dochodzi do sytuacji, w której firmy leasingowe nawiązują stałą współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi i mogą dzięki temu liczyć na dużo korzystniejsze warunki.
     

Bardzo rzadko uczestnikiem transakcji leasingu jest także podmiot przerabiający samochód. Dzieje się tak jedynie w przypadkach pojazdów osobowych przerabianych na ciężarowe. Najczęściej są to przedsiębiorstwa związane z firmą leasingową, a pojawienie się dodatkowego podmiotu zwiększa koszty transakcji.

Artykuł został przygotowany przez redakcję GO-leasing Oddział w Warszawie.

Zobacz również

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter