Tu jesteś:

Lokata: krótko- czy długoterminowa?

Lokata: krótko- czy długoterminowa?

Lokaty
Istnieje wiele rodzajów lokat i często klienci banków nie wiedzą, na jaką się zdecydować. Jakie są różnice między lokatą krótkoterminową a długoterminową i która jest korzystniejsza?

Lokata bankowa – co to takiego?

Definiując lokatę bankową, należy rozpocząć od tego, iż jest ona produktem inwestycyjnym, przewidzianym na długi lub krótki okres. Klienci mogą założyć lokatę w banku lub też w innych instytucjach finansowych, oferujących podobną możliwość. Lokata nazywana jest też depozytem bankowym i stanowi swoistą pożyczkę, jakiej – co ciekawe – to klient udziela bankowi. Nie jest w tym przypadku bezinteresowny, jako że lokaty są zwykle wysoko oprocentowane i w zamian za przechowywanie pieniędzy, naliczane są do nich odpowiednie odsetki. Tak więc klient zyskuje te odsetki i w przypadku, gdy zdecyduje się zrezygnować z danej lokaty lub też gdy upłynie czas jej nieodnawialnej wersji, otrzymuje własne, zainwestowane pieniądze wraz z narosłymi do nich odsetkami.
    
A bank? Bank wykorzystuje pieniądze złożone na lokatach na przykład do udzielania kredytów. Jest to więc swego rodzaju kapitał banku.

    
Lokata krótkoterminowa a lokata długoterminowa

Istnieje wiele rodzajów lokat – nawet lokata jednodniowa! Od długości czasu, na jaki odłożymy swoje pieniądze na danej lokacie, zależą zwykle zyski, które uda nam się uzyskać. Wraz z biegiem czasu zwiększa się jednak także ryzyko – wówczas wysokość oprocentowania, wedle którego owe odsetki są naliczane, zależy od obecnej stopy redyskontowej, a ta ustalana jest z góry przez Narodowy Bank Polski.
    
Oczywiście, każdy, kto może sobie pozwolić na długoterminowe oddanie pieniędzy na lokatę, powinien się na ten krok zdecydować. Dlaczego? Ponieważ wówczas bank obraca naszymi pieniędzy przez dłuższy czas, a odsetki rosną i rośnie również ilość pieniędzy, z której są obliczane. Można zatem powiedzieć, że wciąż się bogacimy – bez względu na to, ile zyskujemy, i tak czas działa na naszą korzyść, ponieważ wybierzemy z lokaty znacznie więcej pieniędzy, niż na nią oddaliśmy. Poza tym lokaty krótkoterminowe wiążą się z pisemnym zobowiązaniem, iż nie wybierzemy z niej pieniędzy wcześniej, niż zostało to określone w umowie. Jeśli to uczynimy – odsetki mogą przepaść.
    
Dlaczego zatem niektórzy decydują się na lokatę krótkoterminową? Ponieważ kuszą one wyższym oprocentowaniem. Z tym, że lokaty krótkoterminowe zakładane są na okres nieprzekraczający roku i już w dniu ich założenia dowiadujemy się, o ile więcej pieniędzy otrzymamy przy ich wybraniu. Jeśli w dniu podpisania umowy oprocentowanie było równe 2%, to właśnie taki zanotujemy zysk. Wszystko jest jasne i pewne, choć – w ogólnym rozrachunku – zyski są znacznie mniejsze. Nie mamy również swobody działania, gdyż nie ruszymy danych pieniędzy bez utraty zanotowanych zysków. Z tego powodu lokaty długoterminowe wydają się jednak dużo korzystniejsze.

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter