Tu jesteś:

Kredyt hipoteczny - jak obliczyć zdolność kredytową?

Kredyt hipoteczny - jak obliczyć zdolność kredytową?

Kredyty
Kupno własnego mieszkania czy domu za gotówkę jest nieosiągalne dla większości Polaków. Stąd ogromna popularność kredytów hipotecznych w ostatnich latach i często powtarzane pytanie - "czy mogę go dostać?".

Przeprowadzenie analizy kredytowej to pierwsza czynność, jaką wykonuje bank po otrzymaniu od kupującego wniosku o kredyt hipoteczny. Stanowi ona podstawę do oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki. Dokonuje się jej pod kątem ilościowym, jakościowym oraz punktowym.

Analiza ilościowa to określenie wysokości i stabilności uzyskiwanych dochodów, które są zapewnieniem spłaty zaciągniętego kredytu wraz z ustalonymi przez bank odsetkami w odpowiednim terminie. Przedstawione dokumenty pozwalają zobrazować sytuację finansową kredytobiorców.

Analiza jakościowa z kolei bierze pod uwagę cechy kredytobiorcy - wiek, liczbę osób na utrzymaniu, wykształcenie, staż pracy, status majątkowy, historię zaciągniętych zobowiązań i terminowość ich spłacania

Analiza punktowa to w pewnym sensie suma obu powyższych, gdyż polega na liczbowej ocenie cech ilościowych i jakościowych (np. 10 punktów za wyższe wykształcenie, 5 za średnie, 0 za podstawowe).

Do najważniejszych czynników wpływających na ocenę zdolności kredytowej zalicza się między innymi:

 • wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,
 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,
 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe,
 • rodzaj oraz wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • rodzaj rat (równe lub malejące),
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • wiek kredytobiorcy,
 • liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • wysokość wkładu własnego,
 • dodatkowe zabezpieczenia (np. inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość czy samochody).


W Internecie można znaleźć wiele tzw. kalkulatorów kredytowych. Nie zastąpią one jednak wizyty w banku, gdyż jedyne podawane w nich parametry to wysokość zobowiązania, dochód netto i okres kredytowania. Przy dość szczegółowych instrumentach, jakimi dysponują instytucje finansowe oraz wielości czynników branych przez nie pod uwagę, uzyskane dane pozwalają tylko w bardzo dużym przybliżeniu określić dostępną kwotę kredytu hipotecznego.

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter