Tu jesteś:

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Lokaty
Reklamy lokat kuszą oprocentowaniem, ale mało który bank podaje realny zysk osiągnięty po określonym w umowie okresie. Poniższy przykład pomoże samodzielnie obliczyć przychód z naszych oszczędności.

Wpłacamy pieniądze na rok, na stały procent. Ogólny wzór jest taki:

WP=WK x (1+OP)

Gdzie:

WP – Wartość Przyszła

WK – Wartość Kapitału

Op – Oprocentowanie

Dla przykładu wpłacając 1000 zł na lokatę oprocentowaną 3% w skali roku otrzymujemy:

WP=1000 zł x (1+0.03)=1030 zł

Procent we wzorze podajemy w zapisie dziesiętnym, żeby łatwo się liczyło.

To był bardzo prosty przykład, co jednak zrobić, kiedy lokatę można założyć tylko na trzy miesiące, a oprocentowanie podane jest w skali roku? Najprościej jest policzyć rzeczywiste oprocentowanie na podstawie oprocentowania nominalnego. W tym celu roczną stopę musimy podzielić przez 12 miesięcy lub 365 dni, a następnie pomnożyć przez liczbę miesięcy lub dni, na jakie lokata będzie założona. Tak otrzymane oprocentowanie wykorzystujemy do obliczenia Wartości Przyszłej.

Dla przykładu załóżmy lokatę trzymiesięczną na kwotę 1000 zł, oprocentowaną 3% w skali roku.
Rzeczywiste oprocentowanie wyniesie:

(0.03/12)x3=0.0075 tj. 0.75%
WP=1000 zł x (1+0.0075)=1007.50 zł

Inną możliwością jest lokata z roczną kapitalizacją założona na trzy lata. Mamy wtedy do czynienia z procentem składanym, więc ogólny wzór będzie następujący:

WP=WKx(1+Op)^n - gdzie n to liczba lat.

Zakładając, że ponownie wpłacamy 1000 zł, na 3% w skali roku, po trzech latach wypłacimy:

WP=1000 zł x (1+0.03)^3
WP=1092.73 zł

Może okazać się, że chcemy założyć lokatę roczną z miesięczną kapitalizacją. Wtedy należy dołożyć dodatkową zmienną k do wzoru na WP

WP=WKx(1+Op/k)^kxn

Wróćmy do przykładu pierwszego, gdzie zdeponowaliśmy 1000 zł na rok z kapitalizacją na koniec okresu trwania lokaty, której oprocentowanie wynosi 3% w skali roku. Zobaczmy, ile byśmy zyskali gdyby kapitalizacja, była miesięczna:

WP=1000 zł x (1+0.03/12)^12×1
WP=1030.42 zł

Z tego samego wzoru możemy korzystać, kiedy do czynienia mamy z kapitalizacją dzienną, wtedy za k podstawiamy liczbę dni, czyli w naszym przypadku 365.

WP=1000 zł x (1+0.03/365)^365×1
WP=1030.45 zł


Jeżeli natomiast czas trwania lokaty jest krótszy niż rok, wtedy najprościej policzyć oprocentowanie za okres trzech miesięcy i dopiero potem liczyć zysk z dziennej kapitalizacji, pamiętając, że za zmienną n nadal wstawiamy 1.

Znając te podstawowe sposoby liczenia zysku z lokat, powinniśmy poradzić sobie z samodzielnym obliczeniem przychodu bez zbytniego ufania reklamom. Uzyskany wynik i tak należy pomniejszyć o podatek od zysków (tzw. podatek Belki - 19%) oraz o prowizje banku, które są bardzo zróżnicowane. Dopiero wtedy możemy realnie porównywać atrakcyjność lokat.

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter