Tu jesteś:

Czy warto inwestować we franki szwajcarskie?

Czy warto inwestować we franki szwajcarskie?

Inwestycje
Na mocy decyzji podjętej przez Narodowy Bank Szwajcarii przez dość długi okres wartość franka zależna była od kursu euro. Decyzja ta podyktowana była obawą o stabilność gospodarki szwajcarskiej. Czy dziś franki są opłacalną walutą?

W świetle badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów franki szwajcarskie nie rokują optymistycznego scenariusza… dla kredytobiorców. Co innego inwestorzy – ci mogą spodziewać się znacznych przychodów z tytułu wymiany walut. Tak więc nabywanie franków szwajcarskich jest na dzień dzisiejszy jak najbardziej wskazane. Jeśli stopy procentowe w Polsce nadal będą utrzymywać się na niskim poziomie, jest więcej niż pewne, że osoby, które zainwestowały we franki szwajcarskie, zrobią dobry interes.


Kurs franka w poprzednich latach

W styczniu 2016 r. średni kurs franka szwajcarskiego wynosił 3,99zł. W grudniu tego samego roku wzrósł do sumy 4,11 zł. Zdawałoby się, że 12 groszy to niewiele, ale w przeliczeniu na większe liczby zysk jest zauważalny. Przykładowo, jeśli dysponujemy kapitałem wynoszącym 1000 franków, zarobimy 120 zł; jeśli mamy 10 000 franków – zyskamy 1200 zł. 100 000 franków daje w rezultacie aż 12 000 zł!


Średnie kursy NBP

Średnie kursy Narodowego Banku Polskiego nie są miarodajną wartością cenową walut. Na rynku instrumentów finansowych sytuacja przedstawia się na ogół inaczej. I tak np. kantory stacjonarne są mniej godne zaufania niż kantory internetowe. Korzystanie z usług tych pierwszych obarczone jest każdorazowo większym ryzykiem; te drugie natomiast nader często stwarzają korzystną sytuację dla inwestorów (mogą oni zarobić po kilka groszy na każdym franku).


Inwestować czy nie?

Jeśli przyjrzymy się wykresom ilustrującym sukcesywny wzrost kursu szwajcarskiego franka, możemy być niemal pewni, że nie poniesiemy żadnych strat, inwestując w tę walutę. Ale powinniśmy się raczej wyzbyć myśli o znaczniejszych zyskach. Naprawdę imponujące sumy osiąga się wskutek przypadkowych i gwałtownych perturbacji rynkowych, mających zasięg międzynarodowy; także wskutek sprzyjającej inwestorom polityki pieniężnej instytucji bankowych reprezentujących poszczególne kraje. Najbardziej wydatny wpływ na wartość cenową walut mają zmiany stóp procentowych oraz usztywnienia bądź rozluźnienia kursów.

Podsumowując, na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu należałoby więc odpowiedzieć twierdząco. Jeśli chciałbyś zyskać trochę pieniędzy przy ryzyku możliwie najmniejszym ­– nie powinieneś się wahać przed decyzją o inwestycji we franki szwajcarskie.

Komentarze

Inwester.pl - Masz to jak w banku!

Witaj w serwisie inwester.pl! Nasz serwis to jedna z najlepszych platform internetowych poświęconych szeroko rozumianym kwestiom finansowym. Na naszych łamach znajdziesz wiele cennych informacji dotyczących zakładania i prowadzenia osobistych kont bankowych, a także zaciągania kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Newsletter